Realizácia stavieb

Hlavným zameraním spoločnosti je realizácia pozemných stavieb a cestných stavieb menšieho rozsahu. Našim poľom pôsobnosti nie sú len hranice Slovenskej Republiky ale i krajiny v EÚ ako Fínsko, Rumunsko, či Česká republika,...a našu flexibilitu si vážia dlhodobý partneri.

Od vzniku je našim heslom "zaújmať sa o detail". Preto pristupujeme ku každému zákazníkovi s maximálným úsilím uspokojiť jeho náročné potreby. Zvlášť v stavebníctve sa jedná o veľmi dlho žiadanú kvalitu diela. Dôležité pre nás je nielen odborná spôsobilosť SKSI vedenia spoločnosti, ale i školenia a preškolenia svojich zamestnancov v profesnej, remeselnej, komunikačnej oblasti a v neposlednom rade sa jedná aj o BOZP.  Pretože spokojný zamestnanec odvádza svoju práce lepšia,  "zaújma sa o detail", a vy sa nemusíte trápiť  čo dokončiť po "majstroch", ale môžete sa venovať po zrealizovaní diela Vašim radostiam.

Z vývojom doby prichádzajú do stavebníctva moderné trendy. Je dôležité vedieť sa zorientovať a správne vedieť používať nové, moderné, ale i zaužívané a overené. Správne kombinovať materiály i technológie. Stretávať sa s odborníkmi a konzultovať otázky Vás robí silnejším. Preto okrem realizácie ponúkame tiež poradenskú činnosť a koordináciu výstavby.

Ponúkame

 • realizácia stavieb na "kľúč"
 • poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
 • koordinácia výstavby (napr. činnosť stavbyvedúci, stavebný dozor)
 • HSV a PSV
 • zemné práce
 • zakladanie
 • hrubá stavba
 • teréne úpravy, dlažby
 • oplotenia
 • priemyselné podlahy, potery
 • kontaktné zateplovacie systémy
 • sadrokartónové konštrukcie
 • omietky a maliarke práce
 • pomocná stavebná činnosť

 Pri realizácii stavieb, zákaziek, činností, detailov je dôležité okrem dobre odvedenej práce aj záručný a pozáručný servis. Vedieť sa spoľahnúť na dobrého a trváceho partnera.