Referencie


Odpalisko ORAG - Golfinvest

Realizácia golfového odpaliska ORAGu pri Senci. Zakladanie, priemyslená hladené podlaha s farebným vsypom, zázemie odpaliska, inštalácie.


Nakladacie rampy Velux A/S

Úprava nakladacích rámp pre kamiónovú dopravu v objekte spoločnosti Velux A/S. Dôležité bolo presne zrealizovať optimálny prejazdový sklon pre vozidlá a nakladacie vozíky.


Rodinný dom Hrubá Borša

Koordinácia výstavby rodinného domu v Hrubej Borši. Realizácia hydroizolácií, tepelných izolácií, schodísk, podláh, omietok, malieb,...


VELUX A/S - prístavba

V priemyselnom parku mesta Partizánske sme realizovali prístavbu haly A4 spoločnosti Velux. Išlo hlavne o časovo náročné dielo pre technologické zázemie spoločnosti Velux. Presmerovanie výroby a nenarušenie časového harmonogramu "Just in time!". Vstavok, nakladacie mostíky, úpravy komunikácie, únikové požiarne cesty,...


Atómová elektráreň OL3, Olkiluoto , Fínsko

Koordinácia výstavby na atómovej elektrárni pre spoločnosť San-Dil s.r.o., dlhodobo sa zameranej na sanáciu a opravy betónových konštrukcií, vozoviek, podláh. Súčastou projektu boli podlahy, striekané betóny, epoxidy, rovinnatosť a kvalita.


Top Refal Priemyselné podlahy

Okrem komplexnej stavebnej činnosti sa od začiatku venujeme  priemyselným podlahám. Drátkobetónová podlaha v Top Refal, spolu s potermi na II.NP bolo nutné zrealizovať s maximálnou rovinatostou.


Bioplynová stanica - Chynorany

V rámci výstavby modernej Bioplynovej stanice sme realizovali hydroizolácie a vystužovanie silážnych žlabov pre poľnohospodárske družstvo Chynorany, kde pri výrobe metánu vzniká nebezpečný odpad z polnohospodárskej výroby.


Oplotenie a úpravy rodinného domu

Demontáž a realizácia oplotenia rodinného domu v Moravanoch nad Váhom, s realizáciou okolitých chodníkov. Bolo treba navrhnúť a prispôsobiť k novo zrekonštruovanému domu.


Kubik Rubik - rodinný dom

Realizácia hrubej stavby rodinného domu v Moravanoch nad Váhom. Zákazník požadoval presné dodržanie rozmerov, aby sa mohlo bezproblémovo pokračovať v zrealizovaní násobku rubikovej kocky.


Ruukki Romania, Rumunsko

Koordinácia výstavby areálu na spracovanie oceli, závod Ruukki Romania, Bukurešť, bola realizovaná pre spoločnosť Morava construct. Zrealizovali sa zemné práce, cementové stabilizácie, vápennocementové stabilizácie podložia, betonáže podláh s drátkobetónu a železobetónu, betonáže parkovísk, vozoviek, chodníkov a iné stavebné práce.


ITAB Boskovice, Česká republika

V areáli spoločnosti ITAB ( 28.000m2 )sme pre spoločnosť Podlahy RK koordinovali výstavbu spodnej stavby. Zemné práce výkopov (7m) a násypov(4m), sendvičové vankúše podložia, cemnetová stabilizácia ílovitého podložia, kompletná dodávka ciest, parkovísk, chodníkov, so značením a úpravou terénu, drátkobetónové priemyslené podlahy so vsypmi,...


Logistický a distribučný park Lozorno

Koordinácia pri výstavbe ciest, parkovísk, chodníkov pre spoločnosť Podlahy RK. Dôležité bolo skoordinovať časovosť výstavby a napojiť priemyselný park na susedný logistický park, ktorý zásobuje "Just in time" Volkswagen, čoho súčasťou bolo zrealizovanie kruhového objazdu, novej križovatky, rozšírenia jestvujúcej cesty, nových príjazdových ciest, a dalšie spojené stavebné činnosti.